Jak badać wzajemne stosunki w klasie szkolnej?

Klasa szkolna jest zbiorowością na łonie, której dochodzi do różnorodnych interakcji, wytwarzania się nieformalnej władzy czy też do formowania się statusu danej osoby. Badaniem struktury grupy zajmuje się socjometria. Jest dziedziną, która pomaga w ustaleniu gwiazd socjometrycznych, osób neutralnych oraz odrzuconych i ich funkcjonowania w zbiorowości. Dzięki temu można odkryć żywione sympatie oraz antypatie.

O stosunkach w szkołach

Badanie opisane szerzej na stronie www.naukowi.pl rozpoczyna się od krótkiej ankiety w skład, której wchodzi kilka pytań takich jak: z kim chciałbyś pojechać na wakacje, z kim chciałbyś siedzieć w ławce itp. Dzieci najczęściej podają swoich przyjaciół lub osoby cieszące się popularnością w klasie. Za sprawą otrzymanych wyników łatwo można zauważyć, kto stanowi gwiazdę socjometryczną, czyli na kogo padło najwięcej odpowiedzi oraz kto jest odrzucony przez grupę. Ci ostatni najczęściej stronią od kontaktów, często chorują lub wykazują zachowania agresywne. Takie badanie umożliwia nauczycielom oraz wychowawcom obranie odpowiedniej metody pracy.

Jak dobrać metody pracy na podstawie wyników przeprowadzonego badania?

Dzieci odrzucone przez grupę stara się do niej włączyć poprzez wspólną pracę, gdzie mają okazje się wykazać oraz zaprzyjaźnić z innymi członkami zbiorowości. Dodatkowo można za pomocą manipulacji gwiazdą socjometryczną wpływać na decyzje grupy oraz osiągać zamierzone cele. Dobrym rozwiązaniem jest, gdy szef nieformalny staje się również szefem formalnym. To zdecydowanie ułatwia podporządkowanie się grupy oraz wywieranie na niej danych zachowań. Wyniki przeprowadzonych badań socjometrycznych mogą również pokazać, że istnieje w grupie równy podział władzy. Oznacza to, że dzieci są podzielone na małe grupy i w ich obrębie na siebie głosowały. W tym przypadku nie ma gwiazdy socjometrycznej ani osób odrzuconych. Badania socjometryczne są bardzo przydatne w badaniu struktury grupy oraz nieformalnego podziału jej władz. Ułatwiają obranie odpowiedniej taktyki i włączenie odrzuconych osób do zbiorowości.